mala-remeta-1-www

U opštini Irig, u naselju Mala Remeta nalazi se jedan od najlepših manastira Fruške gore – Mala Remeta.

O istoriji ovoga manastira nema mnogo pouzdanih podataka. Smatra se da je osnivač ovoga manastira kralj Stefan Dragutin Nemanjić. Veruje se da je manastir podignut u periodu između 1282.godine i 1316.godine jer je u tom peridu kralj Dragutin vladao Sremom. On je Malu Remetu poklonio manastiru Rača kraj Drine.

U pisanim dokumentima Mala Remeta se prvi put pominje u turskim dokumentima iz 1546. godine gde se navodi da manastir ima veliko imanje.

mala-remeta-3-wwwSredinom ili krajem šesnestog veka manastir je srušen i spaljen. Do obonove dolazi tek krajem sedamnestog veka.

Uz blagoslov patrijarha Arsenija III Čarnojevića u manastir se vraćaju monasi iz manastira Rače, pošto je Mala Remeta bila pod upravom manastira Rača od vremena kada je kralj Dragutin poklonio manastiru Rača. Monasi iz manastira Rača su obnovili manastir .

Početkom dvadesetog veka manastir se vodi kao metoh manastira Beočin.

Tokom II svetskog rata manastir je opet teško nastradao. Tada je uništena manastirska biblioteka i konak. U peridu posle ovoga rata ovo je postao ženski manastir što je do današnjih dana.

Interesantno je reći da manastir Mala Remeta nema zvonik. Zvono se nalazi ispred crkve i okačeno je na drvene stubove i pokriveno limenim krovom.

 

Manastirska crkva je posvećena Pokrovu Svete Bogorodice. Građena je u srpsko-vizantijskom stilu, i zidana od tesanog kamena i cigle.

Ikonostas je urađen 1757. godine a veruje se da ga je radio Janko Halkozović.

mala-remeta-4-wwwDanas je ovo aktivan ženski manastir u kojem borave samo dve monahinje. Posvećen je Pokrovu pesvete Bogorodice, pa manastir slavi slavu 14. oktobra po gregorijanskom kalendaru.