Videos tagged with ‘uzice’

1115 of 15 items

Sobrašice; Selo Jablanica

U selu Jablanica nalazi se crkva brvnara sagrađena 1838. godine i posvećen Pokrovu Presvete Bogorodice. U sklopu crkvenog kompleksa, među stoletnim stablima, smeštene su sobrašice, zvane još i sofre ili šatre. To su male drvene zgradice koje su podizali imućniji domaćini i koje su njima i njihovim gostima služile prilikom održavanja crkvenih sabora. Najstarije od […]

Ужице

Ужице је средиште Златиборског округа. Налази се на надморској висини од 411 м. Кроз њега протиче река Ђетиња, притока Западне Мораве. Река Ђетиња је жила куцавица Ужица. Око ње се одувек одвијао живот Ужица а тако је и данас. Историја Ужица је дугачка и богата. Још од Илира, преко Римљана, до година српских сукоба када […]

Село Јабланица

Село Јабланица се налази у Златиборском округу, југозападно од Чајетине и Златибора. Ово је једно од просторно највећих села у Србији. Простире се на преко 100 км квадратних. Село Јабланица је гранично село према БиХ. У Јабланици се налази једна од најстаријих дрвених цркви брвнара. Црква брвнара саграђена је 1838. године и посвећена је Покрову […]

„Шуљага“ – лепиња са све

Ужице, град на реци Ђетињи, има дугу и богату историју. Овај град познат је по многим стварима. На питање по чему је Ужице познато многи људи ће вам као прво навести да је Ужице чувено по лепињи са кајмамком. А на питање где се може пробати та чувена ужичка лепиња, кратко ће вам рећи:“ Код […]

Црквa Пoкрoвa Св. Бoгoрoдицe; Сeлo Jaблaницa

ЦРКВA ПOКРOВA СВ. БOГOРOДИЦE; СEЛO JAБЛAНИЦA Сeлo Jaблaницa сe нaлaзи у Злaтибoрскoм oкругу, jугoзaпaднo oд Чajeтинe и Злaтибoрa. Прoстирe сe дoлинoм рeкe Jaблaницe пo кojoj je сeлo дoбилo имe. Oвo je jeднo oд прoстoрнo нajвeћих сeлa у Србиjи. Прoстирe сe нa прeкo 100 км квaдрaтних. У сeлу сe нaлaзи jeднa oд нajстaриjих дрвeних цркви брвнaрa. […]