Videos tagged with ‘kosmaj’

8 Items

Kosmaj Ep.8 Spomenik palim borcima Narodno oslobodilačke borbe; Kosmaj

Spomenik iz NOB Kosmaj

Na planini Kosmaj, nalazi se spomenik palim borcima Narodno oslobodilačke borbe. U Drugom svetskom ratu, važnu ulogu u kosmajskom kraju, odigrao je kosmajsko-posavski partizanski odred. Stradalim borcima, pripadnicima ovoga odreda, na vrhu Kosmaja 1971. godine podignut je spomenik. Autor spomenika je arhitekta Bogdan Bogdanović.

Kosmaj Ep. 7 Spomen kosturnica na Belom kamenu

Na planini Kosmaj, na vrhu Beli kamen, nalazi se spomen kosturnica, podignuta kao spomenik srpskim ratnicima, poginulim u Prvom svetskom ratu, u odbrani Beograda, 1914.godine. Podignuta je 1935.godine.

Kosmaj Ep.5 Manastir Tresije

Манастир Тресије

Manastir Tresije je pravoslavni muški manastir koji pripada šumadijskoj Eparhiji Srpske pravoslavne crkve. Nalazi se na Kosmaju, blizu današnjeg puta Sopot – Mladenovac. Smatra se da je manastir osnovan 1309. godine u vreme kralja Dragutina a da je obnovljen u vreme despota Stefana, početkom 15. stoleća.

Kosmaj Ep.4 Spomenik despotu Stefanu Lazareviću, Crkvine, Mladenovac

Despot Stefan Lazarević umro je 19. jula 1427. godine kraj svoje zadužbine, crkve Sv. Ilije u nekadašnjoj Drvenglavi, u markovačkom zaseoku Crkvine, pored Mladenovca. Na mestu gde je despot izdahnuo, iste godine,1427.god, njegov pratilac Đurađ Zubrović je postavio mermerni obelisk visine 186 cm, koji je sačuvan do današnjih dana i na njemu je čitljiv tekst […]

Kosmaj Ep.3 Manastir Kasteljan

Manastirski kompleks Kasteljan (Kastaljan) smešten je na istočnoj padini Kosmaja, okrenutoj prema naselju Nemenikuće. Manastirski kompleks čine crkva, konak i trpezarija. Posvećen je Svetom Đorđu. Kompleks je podignut u 13. veku u vreme kralja Dragutina. Despot Stefan Lazarević je prezidao crkvu, konak i trpezariju. Postojanje manastira može se pratiti kroz istorijske izvore sve do Velike seobe […]

Kosmaj Ep.6 Crkva Sv. apostola Petra i Pavla; selo Nemenikuće

Selo Nemenikuće nalazi se pod Kosmajem, južno od Sopota. U selu se nalazi Crkva Svetih apostola Petra i Pavla, sa dugom i burnom istorijom. O tome kako je selo Nemenikuće dobilo ime postoji nekoliko verzija. Najpoznatija je vezana za doba despota Stefana Lazarevića. Despot Stefan je, u okolini Kosmaja, u lovu pao s konja i […]

Kosmaj Ep.2 Manastir Pavlovac

Manastir Pavlovac je jedan od manastira „Kosmajske svete gore.“ Podignut je u XII veku. Obnovio ga je despot Stefan Lazarević u XV veku. Po uzoru na manastir Manasiju i manastir Pavlovac se razvijao kao centar srpske duhovnosti, pismenosti i kulture. Manastirski kompleks u Pavlovcu sastoji se od crkve, manastirskog konaka, trpezarije, kuhinje na južnoj strani […]

Kosmaj Ep.1 Planina Kosmaj

Космај

Šumadijska planina Kosmaj nalazi se na 55 km od Beograda. Visoka je 626 metara . Područje Kosmaja je zaštićeno prirodno dobro. Očuvana priroda čini izletnički potencijal Kosmaja velikim. Izgrađene su staze, drvene klupe, stolovi i dečija igrališta. U doba despota Stevana Lazarevića Kosmaj postaje verski centar severne Srbije i despotovine. Kosmaj toga perioda je poznat […]