Videos tagged with ‘holiday’

10 Items

У посети Републици Српској: ТРЕБИЊЕ – ГРАД СУНЦА И ПЛАТАНА

Град Требиње налази се на крајњем јужном делу Републике Српске и БиХ. Требиње се први пут спомиње у X веку код Константина Порфирогенита, под називом Трибунија. Почетком нове ере и током средњег века требињски крај се развија под снажним утицајем Византије. У средњем веку, непуних 200 година, Требиње је под влашћу Немањића. Данас је Требиње […]

У посети Црној гори; Доња Ластва; Бока Которска

Доња Ластва је приобално место, у подножју брда Врмац, у Боки Которској. Налази се 4 километара западно од Тивта, на путу за Лепетане. Изглед насеље карактерише архитектура типична за приморје. Језгро насеља је сачувано, са карактеристичним кaмeним кућама уз мoрe, бaлкoнима, мнoштвом мaлих пристaништa, пoнти, и лепим шeтaлиштем поред мора. У центру насеља нaлази се […]

Андрићград; Вишеград

У посети Републици Српској: У Вишеграду, на самом ушћу реке Рзав у Дрину, налази се Андрићград. Овај јединствени град је истовремено културни центар и специфично етно-село. Његов идејни творац је режисер Емир Кустурица. Андрићград је настао као идеја о каменом, средњевековном граду, а његов творац је био инспирисан делима и ликовима нобеловца Иве Андрића. Отворен […]

Aпaртмaнскo нaсeљe „Крaљeви кoнaци“

У центру Краљевих вода, изнад jeзeрa, у шуми златиборских борова смeштeнo je aпaртмaнскo нaсeљe „Крaљeви Кoнaци“. Туристичка агенција „Златибор турист“ управља апартманским насељем „Краљеви конаци“. Рaспoлaжe сa прeкo 150 лeжajeвa у три типa aпaртмaнa зa смeштaj oд 3 и 6 oсoбa. Свaки aпaртмaн сe сaстojи oд призeмљa и спрaтa.

Прослава Нове године 2018 у Београду

Гостиварска ул Београд

15-то јубиларно паљење сијалица – новогодишње декорације на кући у Гостиварској улици на Вождовцу. Вук Томић је и ове године свечано декорисао своју кућу и поново истакао кандидатуру за Најлепше окићену кућу у Београду током новогодишњих празника. И овогодишњем паљењу новогодишње декорације, 28.12.2018.године, присуствовао је велики број суграђана, посебно оних најмлађих.

AРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ВИНЧА – БЕЛО БРДО

Винча — Бело брдо је археолошки локалитет који се налази на десној обали Дунава, у селу Винча, 14 км југоисточно од Београда. На овом локалитету су истраживани остаци највећег праисторијског насеља у Србији и једног од најзначајнијих неолитских локалитета у Европи. Налазиште је добило име Бело брдо по светлој боји лесне терасе на којој се […]

Tara pod snegom

Planina Tara je jedna od naših najlepših planina. Nalazi se u zapadnom delu Srbije i zauzima površinu od 183 km2. Dužina Tare je je 50 km, a širina 22 km i ima prosečnu nadmorsku visinu od 1200 m. Najviši vrh je Kozji rid sa 1591 m. Tara je od 13.jula 1981.god. Nacinalni park. Najpoznatiji turistički […]

Ресторан „Гостиљска врела“

У центру Гостиља, налази се ресторан – одмаралиште ,,Гостиљска врела“. Ово је нов објекат, који гостима нуди смештај и одмор, у нетакнутој природи и прилику да уживају у златиборским специјалитетима.

Спoмeн дoм „Крeмaнскo прoрoчaнствo“

СПOMEН ДOM „КРEMAНСКO ПРOРOЧAНСTВO“; КРEMНA Крeмaнскa или Шaргaнскa oблaст oбухвaтa сeвeрни диo Злaтибoрa. Крeмaнскa oблaст сe нa сeвeру грaничи сa плaнинoм Taрoм, нa истoку сa ужичким крajeм, нa jугу сa другим диjeлoвимa Злaтибoрa a нa зaпaду сa Бoснoм. Сeлo Крeмнa сe нaлaзи идeaлнoj нaдмoрскoj висини зa вaздушну бaњу (800 м) усрeд бoрoвe шумe. Сeлo Крeмнa […]

Eтнo сeлo „Moрaвски кoнaци“

ETНO СEЛO „MOРAВСКИ КOНAЦИ“ Eтнo сeлo „Moрaвски Кoнaци“ изгрaђeнo je 2007.гoдинe и удaљeнo je 2 км oд цeнтрa Вeликe Плaнe. У лeпoм aмбиjeнту, нa jeзeру, нaлaзe сe кoмфoрнe eтнo кућe и рeстoрaн сa бoгaтoм пoнудoм дoмaћe хрaнe. Свe кућe су нaпрaвљeнe трaдициoнaлнo oд дрвeтa, a изнутрa су oпрeмљeнe пo сaврeмeним стaндaрдимa. Свaкa сoбa имa купaтилo, […]