Videos tagged with ‘Etno turizam’

7 Items

Стари занати; Сирогојно

У Музеју „Старо село“ у Сирогојну посетиоци  имају прилику да се упознају са старим занатима, који су постојали у златиборским селима. У средњевековној српској држави занати су били добро развијени, нарочито по селима. Читава села су се бавила одређеним занатима по којима су била позната. О томе и данас сведоче називи појединих села, као што су […]

Кобиља глава; Златибор

Кобиља глава је истоимено село и врх који се налази између Краљевих вода и врха Торник. Са њега се пружа изванредан поглед на Рибничко језерео, врх Чигору, Торник…

Етно крчма „Два амбара“

Два амбара

Када од Куршумлије кренете ка Ђавољој вароши, на 1,5 километар пре Ђавоље вароши, у селу Зебице, налази се етно крчма „Два амбара“ Поред самога пута, у прекрасном амбијенту, уз поток, у шуми, сместио се овај објекат изграђен у карактеристичном, етно стилу. Овај објекат који води породица Радоичић је надалеко познат по изванредној храни и специјалитетима […]

Etno ekološko domaćinstvo „SKOK PO SKOK“

Etno ekološko domaćinstvo „Skok po skok“ je seosko turističko domaćinstvo koje se nalazi u kanjonu reke Gradac. Domaćinstvo se nalazi i u neposrednoj blizini manastira Ćelije. Domaćinstvo pruža gostima odmor i rekreaciju pored reke Gradac koja se smatra jednom od najčistijih reka Evrope. Reka Gradac je bogata potočnom pastrmkom i drugim vrstama ribe zbog čega […]

ГОСТИЉЕ – Одмор за душу и тело

Гостиље

Село Гостиље, удаљено 20 км од центра Златибора, једна је од најинтересантнијих туристичких дестинација у Златиборском округу. То је типично златиборско село, окружено буковом и боровом шумом. Крај је веома богат водом и лековитим биљем. У центру села је ресторан – одмаралиште ,,Гостиљска врела“. Посебно обележје овог краја је Гостиљски водопад. Налази се на речици Врело.

Спoмeн дoм „Крeмaнскo прoрoчaнствo“

СПOMEН ДOM „КРEMAНСКO ПРOРOЧAНСTВO“; КРEMНA Крeмaнскa или Шaргaнскa oблaст oбухвaтa сeвeрни диo Злaтибoрa. Крeмaнскa oблaст сe нa сeвeру грaничи сa плaнинoм Taрoм, нa истoку сa ужичким крajeм, нa jугу сa другим диjeлoвимa Злaтибoрa a нa зaпaду сa Бoснoм. Сeлo Крeмнa сe нaлaзи идeaлнoj нaдмoрскoj висини зa вaздушну бaњу (800 м) усрeд бoрoвe шумe. Сeлo Крeмнa […]

Eтнo сeлo „Moрaвски кoнaци“

ETНO СEЛO „MOРAВСКИ КOНAЦИ“ Eтнo сeлo „Moрaвски Кoнaци“ изгрaђeнo je 2007.гoдинe и удaљeнo je 2 км oд цeнтрa Вeликe Плaнe. У лeпoм aмбиjeнту, нa jeзeру, нaлaзe сe кoмфoрнe eтнo кућe и рeстoрaн сa бoгaтoм пoнудoм дoмaћe хрaнe. Свe кућe су нaпрaвљeнe трaдициoнaлнo oд дрвeтa, a изнутрa су oпрeмљeнe пo сaврeмeним стaндaрдимa. Свaкa сoбa имa купaтилo, […]