Videos tagged with ‘despotstefan’

2 Items

Kosmaj Ep.4 Spomenik despotu Stefanu Lazareviću, Crkvine, Mladenovac

Despot Stefan Lazarević umro je 19. jula 1427. godine kraj svoje zadužbine, crkve Sv. Ilije u nekadašnjoj Drvenglavi, u markovačkom zaseoku Crkvine, pored Mladenovca. Na mestu gde je despot izdahnuo, iste godine,1427.god, njegov pratilac Đurađ Zubrović je postavio mermerni obelisk visine 186 cm, koji je sačuvan do današnjih dana i na njemu je čitljiv tekst […]

Kosmaj Ep.3 Manastir Kasteljan

Manastirski kompleks Kasteljan (Kastaljan) smešten je na istočnoj padini Kosmaja, okrenutoj prema naselju Nemenikuće. Manastirski kompleks čine crkva, konak i trpezarija. Posvećen je Svetom Đorđu. Kompleks je podignut u 13. veku u vreme kralja Dragutina. Despot Stefan Lazarević je prezidao crkvu, konak i trpezariju. Postojanje manastira može se pratiti kroz istorijske izvore sve do Velike seobe […]