Стопића пећина се налази на северноисточној страни планине Златибор, између села Рожанства и Трнаве. Удаљена је 250km од Београда, 30 km од Ужица, а од туристичког центра Златибора удаљена је  19 km. Изнад пећине пролази магистрални пут Златибор-Сирогојно, од кога је уређена прилазна стаза до саме пећине. Стопића пећина је речна пећина, кроз коју протиче Трнавски поток. Пећина је добила име по засеоку Стопићи, који припада селу Рожанству. Прве писане податке о Стопића пећини, оставио је Радосав Васовић, 1901. године .