У Музеју „Старо село“ у Сирогојну посетиоци  имају прилику да се упознају са старим занатима, који су постојали у златиборским селима.

У средњевековној српској држави занати су били добро развијени, нарочито по селима. Читава села су се бавила одређеним занатима по којима су била позната. О томе и данас сведоче називи појединих села, као што су Штитково, Колари, Штитари, Ковачи…

Занати су се углавном развијали из домаће радиности. Радећи за потребе свог домаћинства, поједини домаћини су постали надалеко познати. Тако су никле и прве сеоске занатске радионице.