Šumadijska planina Kosmaj nalazi se na 55 km od Beograda. Visoka je 626 metara . Područje Kosmaja je zaštićeno prirodno dobro. Očuvana priroda čini izletnički potencijal Kosmaja velikim. Izgrađene su staze, drvene klupe, stolovi i dečija igrališta. U doba despota Stevana Lazarevića Kosmaj postaje verski centar severne Srbije i despotovine. Kosmaj toga perioda je poznat i kao „Kosmajska Sveta gora“