Mlekar je pomoćna zgrada u srpskom seoskom domaćinstvu koja ima samo jednu namenu: u njoj se drže i prerađuju proizvodi od mleka – kajmak i sir. Kako se ishrana naših predaka uglavnom zasnivala na ovim proizvodima, to je uloga mlekara u životu seoske zadruge bila vrlo značajna. Sve poslove vezane za preradu mleka i mlečnih proizvoda obavljala je jedna ženska osoba u domaćinstvu, koju su zvali „planinka“.
Mlekar se najčešće gradi kao brvnarai  na njemu, najčešće nema prozora. Na jednom zidu mlekara se obično buše rupe kako bi se obezbedilo strujanje vazduha.