Манастир Пустиња налази се на обронцима Ваљевских планина, испод планине Јабланик, у клисури реке Јабланице.

Ово је најстарији манастир епархије Ваљевске. Претпоставља се да је подигнут крајем XIII века за време владавине краља Драгутина овим просторима, односно између 1282 и 1316. године.

Манастир се помиње и у турским записима. Тако турски попис Смедеревског санџака из 1572. помиње манастир посвећен Ваведењу Пресвете Богородице.

Сматра се да је манастир током првих векова турске власти опстао због свог положаја. Нeприступaчнoст и скровито место oвoг мaнaстирa oбeзбeдили су му рeлaтивнo мирну eгзистeнциjу у прво врeмe турскe влaдaвинe. Због тога су фрeскe у унутрaшњoсти црквe релативно дoбрo oчувaнe. Током векова, манастир ипак није могао да буде потпуно сачуван и поштеђен страдања па је рушен и обнављан…