Pterois Volitans – Riba lav. Smatra se jednim od najopasnijih stanovnika koralnih mora. Njene otrovne bodlje na leđima i stomaku su izuzetno smrtonosno oružje. Zbog toga je izbegavaju i najveći predatori.

Ovo je riba tropskih mora – može se naći u područjima od Crvenog mora do Indijskog okeana. Ova riba je izuzetan predator.