Selo Gostilje je čuveno pa Gostiljskom vodopadu koji se nalazi na reci Vrelo. Gostiljski vodopad je smešten na padinama Čikote i Borkovca, u selu Gostilje, na 850 metara nadmorske visine. Visok je 20 metara. Sliva se preko velikih krečnjačkih stena. Bogat je vodom i u sušnom periodu, pa predstavlja atrakciju i tokom letnjih meseci. Nizvodno od glavnog vodopada, reka Vrelo pravi još nekoliko manjih vodopada i slapova, sve do ušća u reku Katušnicu, nekoliko stotina metara dalje.