ДЕВОЈАЧКИ БУНАР
Девојачки Бунар је викендашко насеље у општини Алибунар које се налази на ободу специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“. Излетиште краси црква брвнара и бунар, по коме је излетиште добило име. Има неколико легенди које се везују за име излетишта. Најромантичнија легенда везана је за воду из бунара. Наиме свака девојка која се умије на овом бунару и тада замисли вољену особу, удаће се баш за ту особу. Колико је тачно не знамо, али пробајте…