Crkva Svetog Marka u Užicu nalazi se u delu grada poznatom po imenu Carina. Pun naziv ove crkve je Crkva Svetog Apostola i Jevanđeliste Marka.

Ovo je crkva duge i bogate istorije. Tačan datum njene izgradnje nije sa sigurnošću utvrđen.

Prema trenutno važećem mišljenju Crkva svetog Marka je podignuta 1828. godine, za vreme kneza Miloša Obrenovića. Zbog toga je ta godina navedena na informacionoj tabli pored ulaza u crkveno dvorište, kao godina izgradnje crkve.