Тврђава је напуштена крајем 1862. године са још 6 других када ју је према споразуму са кнезом Михаилом (1839—1842, 1860—1868) напустила османлијска војна посада, после чега је, сходно одредбама тог уговора, крајем зиме 1863. године дигнута у ваздух и онеспособљена за даљу војну употребу