Pogled sa Beogradske Tvrđave iznad ušća Save u Dunav.