Прве детаљније описе Рамске тврђаве оставио је турски путописац из 17. века Евлија Челебија.