Кречњачки слој у пећини датира из периода триаса и дебео је преко 100 m.