Vojvoda Stepa bio je učesnih Srpsko-turskih ratova, zatim I i II balkanskog rata gde je komandovao Drugom armijom. U I svetskom ratu ponovo je bio komandant Druge armije. U odsustvu vojvode Putnika bio je i na mestu načelnika Štaba Vrhovne Komande. Dva puta je bio ministar vojni.

Ipak, najveće počasti i slavu vojvoda Stepa Stepanović je stekao na Solunskom frontu, gde je njegova Druga armija dala ogroman doprinos probijanju Solunskog fronta i kapitulaciji Bugarske. Njegova uloga u proboju Solunskog fronta i prva saveznička pobeda u I svetkom ratu, koju je izvojevala srpska vojska u Cerskoj bici, pod njegovom komandom, uvrstile su ga u red najvećih vojskovođa Prvog svetskog rata i srpske ratne istorije.