Центром утврђеног града доминира споменик Карађорђу подигнут у новије време