Pogled na Spomen kompleks Kadinjača sa Jelove gore.