Треба напоменути да је река Дрина са реком Врело у акцији избора седам српских чуда, у организацији Туристичке организације Србије, проглашена за прву природну лепоту Србије.