Пролом Бања је бањско и климатско лечилиште на надморској висини 550 – 668 м. Пролом Бања се налази у Јужној Србији, на падинама планине Радан. Позната је, пре свега, по својој лековитој Пролом води, која припада реткој групи вода високих балнеолошких вредности.