Za vreme Kočine krajine, 1788.godine, Turci su spalili manastir i crkvu. Narod je spaljeni manastir obnovio u vreme Miloša Obrenovića. Ta crkva je opstala do 1910.godine kada je zbog velikih naprsnuća srušena do temelja.