Početne troškove za obnovu manastira obezbedili su Hadži Ruvim Nešković iguman manastira Bogovođe, (koju je nešto pre toga i obnovio), i Stefan Jovanović arhimandrit manastira Tronoše. Tako je 1795.god. počela obnova hrama u Rači uz pomoć priloga, ali i zajma koji je podignut sa zelenaškom kamatom.