Mala Remeta je jedan od najlepših fruškogorskih manastira, ako ne i najlepši.