Током Првог српског устанка је у овом манастиру била смештена привремена болница за устанике, па је турска војска већ 1810. године поново запалила манастир Ћелије.