На северној страни главне манастирске цркве је постављен звоник 1926. године.