На месту где се данас налази Манастир Боговађа, некада се налазила мала црква, са неколико пратећих објеката, за које се претпоставља да су подигнути у време деспота Стефана Лазаревића, пошто је добио долину Колубаре од угарског краља Жигмунда.