Карађорђев град у Тополи, саградио је у периоду од 1811 – 1813 год, Карађорђе Петровић вођа Првог српског устанка.