У Спомен комплексу се налази и очувани чардак кнеза Милоша. Чардак је дрвене конструкције са стрмим пирамидалним кровом покривеним шиндром. Кнез Милош је чардак подигао 1860. године као задужбину свом оцу Тодору.