У селу се налазе објекти за боравак гостију. Село чине аутохтоне старе куће. Куће су сакупљане по српским селима, демонтиране, овде реновиране и поново склопљене. Ентеријер кућа је прилагођен савременом стилу живота и потребама савременог туристе.