Етно крчма је направљена у традиционалном стилу, од грађе два стара амбара из 1923. године, који су растављени и пренесени на ову локацију, па отуд и њено име – „Два амбара“.