Звоник је подигао Ристо Тешић, ужички сајџија, а ктитори су му биле ужичке занатлије.