CRKVA SVETE TROJICE; KUMODRAŽ; BEOGRAD
Crkva Svete Trojice u Kumodražu podignuta je 1924. godine.