Постоји неколико типова собрашица.

Породице које су живеле најдаље од цркве правиле су собрашице у виду једноделних кућа, врло сличних вајатима.