Гробље из прошлог века, налази се западно од цркве. Надгробни споменици претежно су од пешчара, са бојеним натписима, и симболичким представама