Све сачуване куће типично су старовлашке и потичу с краја 19. века, о чему сведочи и уписана година градње на кућама.