Тврђава Рам

3 Items

Тврђава Рам се налази на обали Дунава у истоменом селу. Удаљена је 15 км од Великог Градишта. Подигнута је 1483.године по налогу султана Баyазита II. Тврђава је подигнута да би ојачала одбрану границе између Смедерева и Голупца од угарских упада.
Стратешку важност тврђава има до 1521.године. После те године границе турске имеприје су се прошириле на север па тврђава губи на значају.
Прве детаљније описе Рамске тврђаве оставио је турски путописац из 17. века Евлија Челебија. У периоду Кочине крајине тврђава је знатно оштећена због експлозије муниције 1788. године, када је аустријска посада изгинула предвођена бароном Фон Лопрештијем, познатим као херој од Рама. Током 18. века, у аустро-турским ратовима, Рам је поново стратешки значајно упориште, а затим замире до половине 19. века када је коначно напуштена.
Током 2017.године обавља се реконструкција тврђаве Рам, коју финансира Република Турска. Пројекат обнове урадила је турска агенција за међународну сарадњу и развој "ТИКА", која је финансирала трошкове израде пројекта у вредности од 200.000 евра.