Manastir Rača

5 Items

Manastir Rača se nalazi u blizini Bajine Bašte, u podnožju planine Tare. Prema predanju, manastir je sagradio srpski kralj Dragutin (1276-1316).
Manastir je u sedamnaestom veku imao trista kaluđera koji su i prepisivali knjige, a četristo ljudi je radilo u manastiru. Bilo je tu ekonoma, čobana, kovača i ostalih ljudi koji su opsluživali manastir. Rača je imala i obezbeđenje od dvesta stražara. Sve ove podatke saznajemo iz zapisa, najpoznatijeg osmanskog putopisca Evlije Čelebije, koji je manastir posetio 1630. godine.
Manastir je tokom istorije više puta razaran i ponovo građen. Sadašnja crkva je građena 1826. godine. Za vreme turske vladavine, manastir je bio značajan centar prepisivačke škole.