Crkve i manastiri

130 of 100 items

Na teritoriji Srbije ima 212 manastira, od kojih su 54 proglašena spomenicima kulture. Na Uneskovoj listi svetke baštine nalazi se osam srednjovekovnih srpskih manastira i crkava, od kojih četiri na teritoriji opštine Novi Pazar i četiri na Kosovu.
Srpski srednjevekovni manastiri bili su crkveno-administrativni centri, sedišta patrijarha, mitropolita i episkopa. Manastiri i crkve su čuvali nacionalnu svest i pravoslavnu tradiciju. Ove građevine su vrhunac srednjovekovnog srpskog neimarstva.
Danas su manastiri još uvek molitvena mesta, ali su prvenstveno važan deo srpske baštine, pa samim tim i nacionalnog identiteta, te važan deo naše istorije.