Crkve brvnare

15 Items

Srbija je tokom srednjeg veka imala period velikog uspona u umetnosti, kulturi i graditeljstvu. To je bilo vidljivo i u podizanju monumentalnih crkvi. Turskim osvajanjem Srbije u 15 veku prekinut je razvoj Srbije. Nastupio je težak period za srpski narod i njegovu crkvu. Umesto monumentalnih crkvi širom Srbije građene su crkve brvnare. Iako najvećih broj tih crkvi nije opstao do današnjih dana, neke od njih još svedoče o tim vremenima...