Београд у Планетарном архиву

5 Items

Огист Леон је током 1913.године боравио на Балкану. Обилазио је Србију са Косовом, Македонију, Црну гору, Босну...
Направио је велики број јединствених фотографија у Београду и околини. Сматра се да су то прве фотографије у боји (колору) настале у нашим земљама.