KAMEROM KROZ SRBIJU

Pratite nas na YOU TUBE!

ODABRANI VIDEO

ВРЕЛО ЛАЂЕВАЦ

Врело Лађевац се налази у оквиру резервата природе Клисура Раче, на планини Тари, у оквиру НП Тара. Врело се налази на десној страни, при изласку из клисуре, на 498 м.н.в. Спада у термалне изворе, са температуром воде 15-18°c. До врела Лађевац најлакше се може доћи пешачком стазом Рача – Лађевац која почиње од манастира Рача. Смaтрa сe дa вoдa имa лeкoвитa свojствa и дa пoмaжe у лeчeњу кoжних и oчних бoлeсти. Meштaни извор Лaђeвaц нaзивajу joш и „тoплo врeлo“.

Poslednji VIDEO snimci

Poslednji tekstovi

Pratite našu Facebook stranicu!

ODABRANA FOTOGRAFIJA

МАНАСТИР ТРЕСИЈЕ; Космај

Манастир Тресије је православни мушки манастир који припада шумадијској Епархији Српске православне цркве. Налази се на Космају, близу данашњег пута Сопот – Младеновац. Сматра се да је манастир основан 1309. године у време краља Драгутина а да је обновљен у време деспота Стефана, почетком 15. столећа.