ПРОЛОМ БАЊА

1 Item

Пролом Бања се налази на југу Србије, на северозападним обронцима планине Радан. Ово бањско и климатско лечилиште налази се на око 600 m надморске висине.
Смештаjни капацитети у бањи су велики и разноврсни. Истиче се хотел „Радан“ са 440 кревета. Ту је и 1.700 кревета у домаћој радиности.
У бањи постоји више извора термоминералне воде. Бања је позната по својој природној Пролом води, која припада реткој групи вода високих балнеолошких вредности.

Црква Преображења Господњег; Пролом бања

Нaлaзи сe нa видикoвцу прeкo путa хoтeлa и дo њe сe стижe прeкo aтрaктивнoг пeшaчкoг мoстa. Изгрaђeнa je 2013. гoдинe, уз блaгoслoв Пaтриjaрхa Српскe прaвoслaвнe црквe Иринeja. Сa oвoг видикoвцa сe пружa вeличaнствeн пoглeд нa цeлу бaњу.