Grocka

1 Item

Grocka je beogradska opština koja zauzima površinu od 28.923 ha, na kojoj živi 75.466 stanovnikai i ima 15 naseljenih mesta.
Najveće neolitsko naselje u ovom delu Evrope,nalazi se na obali Dunava u mestu Vinča, opština Grocka. Kultura koja je nastala na ovom prostoru dobila je naziv "Vinčanska kultura".
Grocka se nalazila na Carigradskom drumu koji je povezivao Beograd i Carigrad-Istanbul. Grocku je pominjao još Evlija Čelebija 1521. godine, pod nazivom Hisardžik (utvrđena vojna postaja na carigradskom drumu).
Na području opštine Grocka treba obići arheološko nalazište u Vinči, manastir Rajinovac, a u samom gradu treba videti hram Svete Trojice, „Zavičajni muzej“ smešten u Rančića kući i Gročansku čaršiju.

Rančićeva kuća; Grocka

Rančićeva kuća se nalazi u neposrednoj blizini Gročanske čaršije. Kuća nosi ime po porodici Rančić koja ju je izgradila i generacijama živela u njoj. Kuća je izgrađena početkom 19. veka, kasnije je prezidana. Obimni konzervatorsko-restauratorski radovi na kući su obavljeni 80-tih godina XX veka. Od 2006.godine kuću koristi Centar za kulturu Grocka.