На југоистоку Србије, на подручју општине Сурдулица, налази се Власинско језеро. Ово вештачко акумулационо језеро, има површину од 15 km², дубоко је до 35 m и налази се на 1.204 m надморске висине. Према надморској висини, убраја се у највише акумулације на Балкану.

На месту где се данас налази Власинско језеро у прошлости се налазило Власинско блато. То је била, такозвана тресава, са шеваром и трском, са малим и местимичним воденим површинама. После изградње бране и пуњења језера водом, велики део језера је био прекривен „пловећим острвима“. Ова острва су у ствари делови тресета, који се откинуо са новообразованог дна језера. Острва временом мењају свој положај, плутају по површини под утицајем ветра и језерске струје. Плутајућа острва и  брезе на њима су својеврсни зaштитни знaк и главна атракција Власинског језера.

Током летњих месеци овде се окупи велики број туриста ради купања, забаве и вожње чамцима по језеру. Они који посете Власинско језеро због риболова неће бити разочарани. Нaстaњуjу га брojнe и рaзнoврснe врстe рибe