Јелова Гора је планина у западној Србији. Налази се девет километрa североисточно од града Ужица. Ово је густо пошумљена заталасана висораван, површине од око 20km², на просечној надморској висини од око 850 м. Највиши врхови су: Ђаков камен (1003м) и Збориште. Највиши врх планине је Јелина главица (1011 мнв). Планина je богата водотоцима, са доста изворске воде – Јованова вода, Батина вода, Изворак, Студенац, Самаџинац, у новије време познат као Десанкина чесма изворишта.

Ова планинска лепотица надалеко је позната по боровницама -хемијски састав земљишта је погодан за ову биљну врсту. Крајем августа на планини се организује свечаност посвећена боровници. Поред боровнице, планина је богата и купином. Последњих година мештани све више гаје малину.

Јелова гора је планинска зона, богата и разноврсна ловном дивљачи. Најбројније су срне, а има и лисица, зечева, куна, јазаваца и разноврсних шумских птица.

Планина има велики туристички потенцијал који није довољно познат ни искориштен. Средиште туристичких и угоститељских објеката налази се на заравни, испод Зборишта . Ту је мотел, одмаралиште Министарства унутрашњих послова и многобројне викендице.