U crkvu Sv. Ilije je ugrađen deo ikonostasa koji je skinut sa crkve brvnare koja se nalazi pored nje.